ติดต่อชุมนุมวิชาการ

ที่ตั้ง ชุมนุมวิชาการ ตึกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ตู้ ปณ. 1032 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1192
E-mail : ku.vichakan@gmail.com
Website : http://vichakan.nisit.ku.ac.th
Facebook : Vichakan KU Club


ความประทับใจ


ชอบ มาก ค่ะ "ขอขอบคุณพี่ๆชุมนุมวิชาการมากค่ะ ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกับน้องๆ ตลอดโครงการเลยค่ะ..."


สุด ยอด เลย "พี่ๆชุมนุมวิชาการทุกคน ใจดี เฮฮา แล้วก็เก่งมากๆเลยด้วยค่ะ อยากให้พี่ๆจัดโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปค่ะ..."


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ